Privacyverklaring

1. LOG BESTANDEN

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. creapins.be beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat creapins.be enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. creapins.be maakt geen analyses van de IP adressen.

2. COOKIES

De creapins.be website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van creapins.be verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Links naar andere websites

De website van creapins.be bevat links naar andere websites die buiten het creapins.be-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Creapins is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Creapins.be, dan kunt dit melden via onze contactpagina.

3. VEILIGHEID

Op de website van creapins.be zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

4. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In het overzicht hieronder kunt u zien waar we uw gegevens voor nodig hebben:  Als u een bestelling plaatst, hebben we uw NAW-, e-mailadres- en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Informatie over uw aankopen stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen. Wanneer u toestemming heeft gegeven zullen we soms uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, stuurt u dan een e-mail naar info@creapins.be met de tekst 'uitschrijven'.

G.P.S. Créapins bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar shops en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

creapins.be kan uw verkregen gegevens gebruiken om creapins.be nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van creapins.be zal eerst duidelijk gevraagd worden of u deze informatie wilt ontvangen en vervolgens duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

5. DISCLAIMER

-     De website van creapins.be bevat links naar andere sites. creapins.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van creapins.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van creapins.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

-     Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

-     Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Meldingen en aanpassingen: creapins.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

G.P.S. Créapins is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pareinpark 23
9120 Beveren
03 755 62 85

Toon Hellemans is de Zaakvoerder van G.P.S. Créapins bv. Hij is te bereiken via info@creapins.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creapins.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Neem contact met ons op

Error 404